onsdag 18. april 2012

Hjulet

opp av taket på den sammenraste løa, stikker et hjul fra noe gammel gårdsredskap.Om få år vil det være borte og glemt.